Dr. Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak? c. könyvéből részlet (52-55. o.)

Gyarapítsuk az érzéseinket leíró szókincsünket!

Érzéseink kifejezésére érdemes az általános, semmitmondó vagy homályos tartalmú kifejezések helyett inkább olyan szavakat használni, amelyek pontosan nevén nevezik a bennünk kialakult érzéseket.

Ha pl. azt mondjuk, hogy „ezzel kapcsolatban jó érzés él bennem”, akkor a szó valójában jelenthet pl. boldogságot, lelkes izgalmat vagy feldobottságot. A és a rossz szavak használata megakadályozza beszélgetőpartnerünk számára, hogy könnyen kapcsolódjon tényleges, aktuális érzésünkhöz.

 

A következő listát azért állítottam össze, hogy segítsek érzéseid pontosabb megfogalmazásában, és jelezzem, milyen sokféle érzelmi állapot létezik.

Milyen melléknevekkel fejezhetjük ki érzéseinket, ha megkapjuk azt, amire vágyunk?

álmélkodó
ámuló
bámuló
békés
beteljesedett
bizakodó
bízó
biztos
bódult
boldog
boldogságban úszó
buzgó
büszke
csodálatos
csodálkozó
derült
derűs
éber
eksztatikus
elámult
elégedett
elengedett
élénk
életteli
életvidám
eleven
elképedt
ellágyult
ellazult
elmélyedt
elmerült
elragadtatott
eltökélt
elvarázsolt
emelkedett
energikus
érdeklődő
erős
felbátorodott
feldobott
felhangolt
felpaprikázott
felpörgött
felvidult
felvillanyozott
fogékony
fölengedett
fölébredt
fölélénkült
fölfrissült
fölpezsdült
gondtalan
gyengéd
gyönyörködő
hálás
higgadt
huncut
ihletett
inspirált
izgatott
izzó
jókedvű
kalandszomjas
kedélyes
kedves
kellemes
kellemesen izgatott
kiegyensúlyozott
kielégült
kipihent
kíváncsi
könnyed
lágy
lángoló
lázas izgalomban lévő
lebegő
lecsendesült
lelkes
lendületes
lenyugodott
lenyűgözött
letisztult
mámoros
megbabonázott
megbékélt
megbűvölt

megérintett
meghatódott
meghökkent
megigézett
megindult
megittasult
megkönnyebbült
meglepett
meglepődött
megnyugodott
megrészegült
nyitott
nyugodt
odaadó
optimista
örömmámorban úszó
örömteli
örvendező
összeszedett
pompás
ragyogó
rajongó
remek
reménykedő
reményteli
sugárzó
szabad
szenvedélyes
szeretetteljes
szerető
szétáradó
teljes
túláradó
túlcsorduló
tündöklő
türelmes
tüzes
új erőre kapó
ujjongó
üdvözült
várakozó
végtelenül boldog
vidám
víg

 

Milyen érzésünk lehet, ha nem kapjuk meg azt, amire vágyunk?

aggódó
álmos
apatikus
bágyadt
bánatos
bánattól sújtott
bánkódó
barátságtalan
bátortalan
begyulladt
beijedt
beleunt
bénult
bizalmatlan
bizonytalan
bódult
boldogtalan
borúlátó
borús
bosszankodó
bosszús
bősz
búbánatos
bús
búskomor
búval bélelt
csalódott
csüggedt
csüggeteg
dermedt
döbbent
dühöngő
dühös
egyhangú
egykedvű
elbátortalanodott
elborzadt
elcsigázott
elcsüggedt
elégedetlen
élettelen
elhidegült
elidegenedett
elkedvetlenedett
elképedt
elkeseredett
elmélázó
elmélyült
eltompult

érdektelen
erőtlen
érzékeny
érzéketlen
fakó
fájdalmas
fájdalom
fáradt
fásult
féktelen
felajzott
felbőszült
feldúlt
félelemmel teli
félénk
felindult
fénytelen
feszélyezett
feszengő
feszült
forrongó
frusztrált
gondterhelt
gyanakvó
gyászos
gyászos hangulatú
gyötrődő
háborgó
habozó
haragos
határozatlan
heves
hideg
hidegvérét vesztett
hűvös
ideges
ijedt
indulatos
ingadozó
ingatag
ingerlékeny
ingerült
irtózó
izgatott
kábult
kedveszegett
kedvét vesztett
kedvetlen
kelletlen
keserű
kételkedő
kétségbeesett
kiábrándult
kiégett
kifáradt
kimerült
kínlódó
kizökkent
komor
közömbös
közönyös
lagymatag
lankadt
lebénult
ledermedt
lehangolt
lelke-vesztett
lendületét vesztett
letargikus
letört
magába roskadt
magányos
megbotránkozott
megcsömörlött
megdöbbent
meggyötört
meghökkent
megijedt
megkeseredett
meglepődött
megrázott
megrémült
megrendült
megrettent
megriadt
megrökönyödött
megvetést érző
mélabús
méregbe gurult
mérges
mogorva
morcos
morózus
nehéz
nyomorult
nyomorúságos
nyomott hangulatú
nyugtalan
őrjöngő
összetört szívű
összezavarodott
pánikba esett
passzív
reménytelen
reményvesztett
rémült
riadt
rideg
rosszkedvű
sajnálkozó
savanyú
sivár
sokkolt
sóvárgó
súlyos
szégyenkező
szégyenlős
szenvedő
szenvtelen
szomorkodó
szomorú
szorongó
tanácstalan
tehetetlen
tépelődő
tétovázó
tomboló
tompa
töprengő
türelmetlen
tüzes
unatkozó
undorodó
unott
unatkozó
üres
vágyakozó
vigasztalan
visszafogott
visszavonuló
vonakodó
zaklatott
zárkózott
zavarodott
zavaros
zsibbadt